Ansvarlig Redaktør for VestfoldTelemarkTidende.com er
Denny Omdal.

Redaksjonssjef i VestfoldTelemarkTidende.com er Mette Omdal.